خدمات نقشه برداری تبریز , اهر , مرند , خوی , اردبیل , ارومیه

خدمات نقشه برداری تبریز, 09141072178 - خدمات متراژ زمین تبریز,دفتر فنی تبریز,نقشه برداری صوفیان,نقشه برداری خوی,نقشه برداری ارومیه, طاحونی ,نقشه برداری سلماس,نقشه برداری اهر,نقشه برداری مرند,نقشه برداری اردبیل,متراژ زمین اهر,مهندس عمران تبریز

خدمات نقشه برداری تبریز , اهر , مرند , خوی , اردبیل , ارومیه

خدمات نقشه برداری تبریز, 09141072178 - خدمات متراژ زمین تبریز,دفتر فنی تبریز,نقشه برداری صوفیان,نقشه برداری خوی,نقشه برداری ارومیه, طاحونی ,نقشه برداری سلماس,نقشه برداری اهر,نقشه برداری مرند,نقشه برداری اردبیل,متراژ زمین اهر,مهندس عمران تبریز

نقشه برداری اسکو , نقشه برداری اذرشهر ,متراژ باغ تبریز
خدمات نقشه برداری تبریز,خدمات متراژ زمین تبریز,دفتر فنی تبریز,نقشه برداری صوفیان,نقشه برداری خوی,نقشه برداری ارومیه,نقشه برداری سلماس,نقشه برداری اهر,نقشه برداری مرند,نقشه برداری اردبیل,متراژ زمین اهر,متراژ زمین ماکو,مهندس عمران تبریز 09141072178 طاحونی

شماره موبایل نقشه بردار برای تبریز , شماره تلفن نقشه بردار برای تبریز , شماره موبایل نقشه بردار برای صوفیان, شماره تلفن نقشه بردار برای خوی, شماره موبایل نقشه بردار برای ارومیه, شماره تلفن نقشه بردار برای اهر, شماره موبایل نقشه بردار برای مرند, شماره تلفن نقشه بردار برای اردبیل, , شماره تلفن نقشه بردار برای ماکو,


طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شماره تلفن نقشه بردار برای اهر» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

معماری مناسب ساختمانها برای استفاده معلولین جسمیاندازه و دسترسی های افراد معلول به هنگام استفاده از صندلی چرخدار به دلیل دارا بودن بیشترین محدودیت درمیان وسایل کمک حرکتی متداول به عنوان مبنای طراحی فضاها مد نظر قرار می گیرد.
جهت حرکت مستقیم صندلی چرخدار بدون همراه حداقل نیاز به فضایی با عرض 90 سانتی متر دارد ولی جهت استفاده و امکان چرخش و عکس العمل برای معلولین جسمی و در بکار گیری صندلی چرخدار حداقل عرض مناسب 140 سانتی متر میباشد.
به طوریکه حداقل عمق جلوی ورودی های اصلی برای استفاده بهینه معلولین جسمی 140 سانتی متر با عرض بازشو 100 سانتی متر باید باشد و حداقل عرض مفید هر لنگه دربهای فضاهای داخلی 80 سانتی متر لحاظ گردد. کلیه دستگیره های باز شو ها جهت استفاده معلولین به صورت اهرمی یا دارای حسگر الکترونیکی در نظر گرفته شوند .

حداکثر شیب رمپ ها جهت استفاده دسترسی معلولین با صندلی چرخدار 8 % با حداقل عرض 120 سانتی متر و با نصب میله دستگرد بایستی طراحی گردد به طوریکه حداکثر فاصله میله ازکف 60 سانتی متر ( برای استفاده بزرگسالان- -85 کودکان) با طراحی کف از مصالح غیر لغزنده ، ثابت ، سخت و صاف باشد. وجود علایم حسی در کف قبل از ورود به پله جهت هشدار به نابینایان الزامی است و در طراحی پله ها باید حداقل عرض کف پله 30 سانتی متر با حداکثر ارتفاع 17 سانتی متر با حداقل عرض پله و
پاگرد 120 سانتی متر ، لحاظ گردد هر چند که نصب میله (دستگیره) در طرفین پله جهت استفاده معلولین جسمی الزامی است ،حداکثر لبه پله 3 سانتی متر و باید کاملاً غیر لغزنده و بوسیله اختلاف رنگ کاملاً قابل تمییز باشد . فضای مورد نیاز برای سوار و یا پیاده شدن شدن استفاده کنندگان صندلی چرخدار 350 باشد به عبارت بهتر به فضایی با عرض حداقل 120 سانتی متر ما بین دو فضای پارکینگ معمولی جهت تردد و استفاده معلولین الزامی است، در 3 توقفگاههای عمومی ، اختصاصی حداقل 2 درصد فضای توقفگاه باید برای افراد دارای معلولیت جسمی در نظر گرفته شود .حداقل ابعاد مفید چاه آسانسور جهت تعبیه کابین جهت تعبیه کابین با قابلیت حمل صندلی 190 می باشد × 140 ) به مقدار 160 × چرخدار( 110 که حداقل عرض درب کابین 80 سانتی متر با کلیه علایم دیداری و دکمه ای داخل کابین به صورت 120 سانتی متر از - بریل (برجسته) در ارتفاع 100 کف باشد .

در ساختمانهای عموی طراحی سرویس های بهداشتی برای استفاده افراد دارای معلولیت جسمی الزامی است به طوریکه حداقل ابعاد مفید سرویس 170 سانتی متر باید باشد ، درب - های مذکور 150 این سرویس ها جهت استفاده بهتر و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون با حداقل عرض مفید 80 سانتی متر به سمت بیرون باز شود . ارتفاع مناسب 20 سانتی متر - محل شستن دست از کف 75 میباشد
نقشه برداری اسکو , نقشه برداری اذرشهر ,متراژ باغ تبریز

خدمات نقشه برداری تبریز,خدمات متراژ زمین تبریز,دفتر فنی تبریز,نقشه برداری صوفیان,نقشه برداری خوی,نقشه برداری ارومیه,نقشه برداری سلماس,نقشه برداری اهر,نقشه برداری مرند,نقشه برداری اردبیل,متراژ زمین اهر,متراژ زمین ماکو,مهندس عمران تبریز 09141072178 طاحونی


شماره موبایل نقشه بردار برای تبریز , شماره تلفن نقشه بردار برای تبریز , شماره موبایل نقشه بردار برای صوفیان, شماره تلفن نقشه بردار برای خوی, شماره موبایل نقشه بردار برای ارومیه, شماره تلفن نقشه بردار برای اهر, شماره موبایل نقشه بردار برای مرند, شماره تلفن نقشه بردار برای اردبیل, , شماره تلفن نقشه بردار برای ماکو,

  • خدمات نقشه برداری حیدر طاحونی